Wednesday, June 10, 2015

KURSUS REFRESHER PENGUSAHA DAN PENYELIA TASKA

PPNP mengambil iniasitif untuk membantu pengusaha dan penyelia TASKA untuk mendalami ilmu dalam pemantauan kakitangan dalam pengendalian TASKA. Memandangkan pengusaha atau penyelia adalah teraju utama dalam sesebuah TASKA maka wajarlah kurus ini diadakan bagi memantapkan pengisian ilmu kepada kedua-dua individu ini.

Kursus ini akan dijalankan selama 2 hari bertarikh 13 dan 14 hb Jun, 2015, bertempat di Kompleks Dagangan Mahkota Kuantan. Penekanan kepada pedagogi dalam pendidikan awal kanak-kanak dan juga penyediaan Rancangan Pelaksanaan Aktiviti (RPA).

Semoga kursus ini dapat membuat penambahbaikan kepada TASKA oleh pengusaha dan penyelia TASKA.